Stříkací hlavy Technické údaje Speciální stříkací hlavy Vestavná hloubka Zkušební zařízení Kvalita Veletrhy

Technické údaje


Úhel rozstřiku

Typ
Stříkací
otvor

Ø E
Okruh
rozstřiku

Ø ~m
Průtok
~m ³/h

A

Ø B

Ø C

Zajištění

Ø D

H
1bar 2,5bar

Úhel plného
rozstřiku 360°

Sprühkopf Vollsprühwinkel 360°

Vollsprühwinkel 360°

DN 8 0,8 0,4 0,7 7,5 8,2 2,5 kolík 2,0 20 32,4
DN 10 1 0,8 2,4 8,5 12,2 2,5 kolík 2,0 24 36,8
DN15 1,3 1,5 4 9 18,3 2,5 svorka 2,0 30 40
kolík 2,0
DN 20 2 2,5 8 13 11 22,3 2,5 svorka 2,0 40 54
3,5 kolík3,0
DN 25 2 3 11 17 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 85
3,5 kolík 3,0
DN 25/1 3 4 18 28 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32 2 3,5 13 20 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32/1 3 4 21 34 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40 2 3,5 11 19 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40/1 3 4 22 36 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 50 2,2 5 28 42 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0
DN 50/1 3 6 49 69 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0

 

Úhel rozstřiku
270°směrem nahoru -
dole s výpustným
otvorem

Sprühwinkel 270°

Sprühwinkel 270°DN 15 1,3 1,5 3    9 18,3 2,5 svorka 2,0 30 40
kolík 2,0
DN 20 2 2,5 8 12 11 22,3 2,5 svorka 2,0 40 54
3,5 kolík 3,0
DN 25 2 3 11 17 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 25/1 3 4 16 26 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32 2 3,5 11 18 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32/1 3 4 21 33 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40 2 3,5 11 16 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 85
3,5 kolík 3,0
DN 40/1 3 4 20 33 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 50 2,2 5 27 41 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0
DN 50/1 3 6 45 67 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0

 

Úhel polovičního
rozstřiku 180°
směrem nahoru
- dole s výpustným
otvorem

Halbsprühwinkel 180°


Halbsprühwinkel 180° nach obenDN 15 1,3 1,5 2    9 18,3 2,5 svorka 2,0 30 43
kolík 2,0
DN 20 2 2,5 5 9 11 22,3 2,5 svorka 2,0 40 54
3,5 kolík 3,0
DN 25 2 3 9 14 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 25/1 3 4 14 23 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32 2 3,5 10 16 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32/1 3 4 17 26 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40 2 3,5 10 15 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 85
3,5 kolík 3,0
DN 40/1 3 4 15 24 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 50 2,2 5 20 30 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0
DN 50/1 3 6 31 51 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0
DN 50/2   10 35 58 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0

 

Úhel polovičního
rozstřiku
180°směrem dolů

Halbsprühwinkel 180° nach unten

Halbsprühwinkel 180° nach unten


DN 15 1,3 1,5 2    9 18,3 2,5 svorka 2,0 30 43
kolík 2,0
DN 20 2 2,5 6 9 11 22,3 2,5 svorka 2,0 40 54
3,5 kolík 3,0
DN 25 2 3 7 11 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 25/1 3 4 12 19 16 28,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32 2 3,5 8 13 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 32/1 3 4 14 23 16 34,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40 2 3,5 11 16 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 40/1 3 4 14 23 16 40,3 2,5 svorka 2,0 64 90
3,5 kolík 3,0
DN 50 2,2 5 17 27 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0
DN 50/1 3 6 30 49 25 52,3 3,5 svorka 2,5 90 122
3,5 kolík 3,0

Technické změny vyhrazeny
Burkhard Vertriebs GmbH | Julius-Probst-Straße 7 | D-87600 Kaufbeuren | Fon: +49 8341 908489-89 | Fax: +49 8341 908489-90 | info@spruehkopf.com